Oan quá!

Ông chồng này bị ăn đòn oan quá!

 

  Cỡ chữ

Ông chồng này bị ăn đòn oan quá!

NAT

 

  Cỡ chữ