Phát hiên cô gái say thuốc lắc nhảy điên cuồng trong hồ bơi

Tại một hồ bơi ở Nga, mọi người đang vui đùa chợtcảm thấy sốc vô cùng khi có một cô nàng còn khá trẻ, nằm chòi đạp, vẫy vùng nhưcá mắc cạn, mọi hành động đều rất kỳ lạ. Tiếp đến cô gái này còn chạy lên bờ hồvà lắc, nhảy múa điên cuồng. Lúc nầy mọi người mới hiểu ra do say thuốc "lắc"nên cô tưởng hồ bơi là vũ trường đó mà.

 

  Cỡ chữ

Tại một hồ bơi ở Nga, mọi người đang vui đùa chợt cảm thấy sốc vô cùng khi có một cô nàng còn khá trẻ, nằm chòi đạp, vẫy vùng như cá mắc cạn, mọi hành động đều rất kỳ lạ. Tiếp đến cô gái này còn chạy lên bờ hồ và lắc, nhảy múa điên cuồng. Lúc nầy mọi người mới hiểu ra do say thuốc "lắc" nên cô tưởng hồ bơi là vũ trường đó mà.

lanlan (tổng hợp)

 

  Cỡ chữ