Quên không rút sạc điện thoại, mẹ hại chết con gái 2 tuổi

Thứ sáu, 24/05/2019 11:01

Sạc điện thoại nhưng quên không rút khỏi ổ điện, người phụ nữ tại Ấn Độ bất cẩn hại chết con gái 2 tuổi đầy thương tâm.

Theo VTC

Ý kiến của bạn !