Ronaldo vô lễ với HLV Guardiola

Mời quý vị và các bạn xem hànhđộng vô lễ, phi thể thao của Ronaldo với huấn luyện viên Guardiola của Barca.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị và các bạn xem hành động vô lễ, phi thể thao của Ronaldo với huấn luyện viên Guardiola của Barca.

NAT

 

  Cỡ chữ