Tác hại khó lường của thanh niên khi cô đơn quá lâu

Cũng chỉ vì cô đơn quá lâu mà khiến cho thanh niên ra nông nỗi như thế này đây.

Cũng chỉ vì cô đơn quá lâu mà khiến cho thanh niên ra nông nỗi như thế này đây.

Theo Dân Việt


cô đơn

thanh niên

Bình luận