Thang cuốn đột ngột tăng tốc, nhiều người ngã chồng lên nhau

Thang cuốn đột ngột tăng tốc khiến hàng chục người ngã chồng lên nhau, ít nhất 20 người bị thương.

Thang cuốn đột ngột tăng tốc khiến hàng chục người ngã chồng lên nhau, ít nhất 20 người bị thương.

Theo Vietnamnet


tai nạn thang máy

Bình luận