Thời hoa đỏ

Mời quý vị và các bạn nghe cakhúc Thời hoa đỏ qua sự thể hiện của NSƯT Thái Bảo.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị và các bạn nghe ca khúc qua sự thể hiện của NSƯT Thái Bảo.

NAT

 

  Cỡ chữ