Trả thù "Sếp"

Cô nhân viên này thật thông minh:Biết tìm người có đủ "sức mạnh" và uy quyền để "dạy cho sếp một bài học đauthương".

 

  Cỡ chữ
Cô nhân viên này thật thông minh: Biết tìm người có đủ "sức mạnh" và uy quyền để "dạy cho sếp một bài học đau thương".

NAT

 

  Cỡ chữ