Trọng tài nổi nóng tấn công võ sĩ vì không chịu nghe lời

Vụ việc hy hữu đã xảy ra tại sàn đấu Jiu Jitsu khi trọng tài tấn công võ sĩ Jason CageMan Aldridge vì đã sai luật còn cố cãi lại.

Vụ việc hy hữu đã xảy ra tại sàn đấu Jiu Jitsu khi trọng tài tấn công võ sĩ Jason CageMan Aldridge vì đã sai luật còn cố cãi lại.

Theo Zing


đấu võ

Bình luận