Vợ nạn nhân bị rắn cắn: 'Gia đình tôi quá khổ'

"Anh muốn giữ con rắn lại để bán kiếm tiền. Gia đình tôi quá khổ vì không có tiền cho con đi học", vợ nạn nhân bị rắn hổ mang cắn chia sẻ.


rắn cắn

Bình luận