Đề án cải cách chính sách tiền lương dự kiến đề ra nhiều điểm mới trong chế độ lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cải cách chính sách tiền lương có những điểm mới nổi bật nào?-1

Theo Lao động

Bạn thích bài viết này?
Chia sẻ

Bình luận (0)