Elly Trần cười rạng rỡ bên hai con xinh xắn như thiên thần

Bình luận0

Trong loạt ảnh mới, Elly Trần vui vẻ chơi đùa cùng hai con Mộc Trà và Túc Mạch.

Trong loạt ảnh mới, Elly Trần vui vẻ chơi đùa cùng hai con Mộc Trà và Túc Mạch.

sao việt, elly trần, con gái elly trần, con trai elly trần, cadie, mộc trà

Elly Trần mặc đồ 'tông xuyệt tông' với hai con

sao việt, elly trần, con gái elly trần, con trai elly trần, cadie, mộc trà

sao việt, elly trần, con gái elly trần, con trai elly trần, cadie, mộc trà

sao việt, elly trần, con gái elly trần, con trai elly trần, cadie, mộc trà

sao việt, elly trần, con gái elly trần, con trai elly trần, cadie, mộc trà

sao việt, elly trần, con gái elly trần, con trai elly trần, cadie, mộc trà

sao việt, elly trần, con gái elly trần, con trai elly trần, cadie, mộc trà

sao việt, elly trần, con gái elly trần, con trai elly trần, cadie, mộc trà

sao việt, elly trần, con gái elly trần, con trai elly trần, cadie, mộc trà


Theo GĐVN

Elly Trần

Cadie Mộc Trà

Afie Túc Mạch

Bình luận(0)