Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối

Để phản bác trước loạt nghi án dao kéo, phẫu thuật thẩm mỹ - nam ca sĩ Long Nhật chứng minh bằng loạt hình mới hé lộ dung nhan gương mặt cân đối, trẻ trung và nam tính.

Để phản bác trước loạt nghi án dao kéo, phẫu thuật thẩm mỹ - nam ca sĩ Long Nhật chứng minh bằng loạt hình mới hé lộ dung nhan gương mặt cân đối, trẻ trung và nam tính.

Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối-1
Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối-2
Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối-3
Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối-4
Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối-5
Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối-6
Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối-7
Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối-8
Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối-9
Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối-10
Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối-11
Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối-12
Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối-13
Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối-14
Giữa loạt tin đồn dao kéo, Long Nhật tung bộ ảnh chứng minh gương mặt trẻ trung, cân đối-15

Theo NLĐ


phẫu thuật thẩm mỹ

Long Nhật

Bình luận(1)
john
25/03/2019 | 06:27
kinh hoàng