Hải Băng và Thành Đạt cùng các con dạo chơi trong vườn hoa cẩm tú cầu

Mặc dù đang mang bầu nhưng Hải Băng vẫn vui vẻ cùng Thành Đạt và hai con thực hiện một bộ ảnh đẹp trong vườn hoa cẩm tú cầu ở Đà Lạt.

Mặc dù đang mang bầu nhưng Hải Băng vẫn vui vẻ cùng Thành Đạt và hai con thực hiện một bộ ảnh đẹp trong vườn hoa cẩm tú cầu ở Đà Lạt.

Hải Băng và Thành Đạt, vợ chồng Hải Băng, Thanh Đạt, Hải Băng và con

Vợ chồng Hải Băng và Thành Đạt vui vẻ bên các con trong vườn hoa cẩm tú cầu.

Hải Băng và Thành Đạt, vợ chồng Hải Băng, Thanh Đạt, Hải Băng và con

Hải Băng và Thành Đạt, vợ chồng Hải Băng, Thanh Đạt, Hải Băng và con

Hải Băng và Thành Đạt, vợ chồng Hải Băng, Thanh Đạt, Hải Băng và con

Hải Băng và Thành Đạt, vợ chồng Hải Băng, Thanh Đạt, Hải Băng và con

Hải Băng và Thành Đạt, vợ chồng Hải Băng, Thanh Đạt, Hải Băng và con

Hải Băng và Thành Đạt, vợ chồng Hải Băng, Thanh Đạt, Hải Băng và con

Hải Băng và Thành Đạt, vợ chồng Hải Băng, Thanh Đạt, Hải Băng và con

Hải Băng và Thành Đạt, vợ chồng Hải Băng, Thanh Đạt, Hải Băng và con

Hải Băng và Thành Đạt, vợ chồng Hải Băng, Thanh Đạt, Hải Băng và con


Theo NLĐHải Băng

Bình luận(0)