Hồ Vĩnh Khoa và bạn đời đồng giới diện áo dài đôi, chuẩn bị đón Tết

Bình luận0

Sau gần 4 tháng kết hôn đồng giới, Hồ Vĩnh Khoa và 'một nửa' hiện vẫn sống rất hạnh phúc. Mới đây, cặp đôi còn rủ nhau mặc áo dài đôi để chuẩn bị đón Tết cổ truyền.

Sau gần 4 tháng kết hôn đồng giới, Hồ Vĩnh Khoa và 'một nửa' hiện vẫn sống rất hạnh phúc. Mới đây, cặp đôi còn rủ nhau mặc áo dài đôi để chuẩn bị đón Tết cổ truyền.

hồ vĩnh khoa, hồ vĩnh khoa và bạn đời, hồ vĩnh khoa kết hôn

Hồ Vĩnh Khoa và bạn đời đồng giới diện áo dài đôi, chuẩn bị đón Tết

hồ vĩnh khoa, hồ vĩnh khoa và bạn đời, hồ vĩnh khoa kết hôn

hồ vĩnh khoa, hồ vĩnh khoa và bạn đời, hồ vĩnh khoa kết hôn

hồ vĩnh khoa, hồ vĩnh khoa và bạn đời, hồ vĩnh khoa kết hôn

hồ vĩnh khoa, hồ vĩnh khoa và bạn đời, hồ vĩnh khoa kết hôn

hồ vĩnh khoa, hồ vĩnh khoa và bạn đời, hồ vĩnh khoa kết hôn

hồ vĩnh khoa, hồ vĩnh khoa và bạn đời, hồ vĩnh khoa kết hôn

hồ vĩnh khoa, hồ vĩnh khoa và bạn đời, hồ vĩnh khoa kết hôn

hồ vĩnh khoa, hồ vĩnh khoa và bạn đời, hồ vĩnh khoa kết hôn

Theo NLĐáo dài

Hồ Vĩnh Khoa

người đồng giới

Bình luận(0)