Ông xã Võ Hạ Trâm cực ngọt ngào khi lần đầu góp mặt trong MV của vợ

Ông xã người Ấn Độ của Võ Hạ Trâm đã chiều vợ bằng cách tham gia diễn xuất trong MV của cô.

Ông xã người Ấn Độ của Võ Hạ Trâm đã chiều vợ bằng cách tham gia diễn xuất trong MV của cô.

Ông xã Võ Hạ Trâm cực ngọt ngào khi lần đầu góp mặt trong MV của vợ-1
Ông xã Võ Hạ Trâm cực ngọt ngào khi lần đầu góp mặt trong MV của vợ-2Ông xã Võ Hạ Trâm cực ngọt ngào khi lần đầu góp mặt trong MV của vợ-3Ông xã Võ Hạ Trâm cực ngọt ngào khi lần đầu góp mặt trong MV của vợ-4Ông xã Võ Hạ Trâm cực ngọt ngào khi lần đầu góp mặt trong MV của vợ-5Ông xã Võ Hạ Trâm cực ngọt ngào khi lần đầu góp mặt trong MV của vợ-6Ông xã Võ Hạ Trâm cực ngọt ngào khi lần đầu góp mặt trong MV của vợ-7

Trong MV lần này, ông xã Võ Hạ Trâm tham gia với vai trò là diễn viên khách mời.

Ông xã Võ Hạ Trâm cực ngọt ngào khi lần đầu góp mặt trong MV của vợ-8Ông xã Võ Hạ Trâm cực ngọt ngào khi lần đầu góp mặt trong MV của vợ-9Ông xã Võ Hạ Trâm cực ngọt ngào khi lần đầu góp mặt trong MV của vợ-10Ông xã Võ Hạ Trâm cực ngọt ngào khi lần đầu góp mặt trong MV của vợ-11


Theo NLĐ


Võ Hạ Trâm

Bình luận(0)