Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc

Bình luận0

Mặc dù đám cưới đã qua nhưng bà xã của Tiến Đạt mới hé lộ bộ ảnh cưới của cặp đôi chụp ở Hàn Quốc.

Mặc dù đám cưới đã qua nhưng bà xã của Tiến Đạt mới hé lộ bộ ảnh cưới của cặp đôi chụp ở Hàn Quốc.

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-1

Ảnh cưới của Tiến Đạt và vợ chụp ở Hàn Quốc.

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-2

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-3

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-4

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-5

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-6

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-7

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-8

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-9

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-10

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-11

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-12

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-13

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-14

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-15

Tiến Đạt cười rạng rỡ bên bà xã giữa khung cảnh lãng mạn ở Hàn Quốc-16


Theo NLĐ


ảnh cưới

Tiến Đạt

Rapper Tiến Đạt

Bình luận(0)