Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới

Sau những ồn ào về hôn nhân, Tim bất ngờ trở lại với hình ảnh đầy mới lạ.

Sau những ồn ào về hôn nhân, Tim bất ngờ trở lại với hình ảnh đầy mới lạ.

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-1

Tim đầy chất chơi trong bộ ảnh mới

 

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-2

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-3

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-4

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-5

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-6

 

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-7

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-8

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-9

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-10

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-11

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-12

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-13

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-14

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-15

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-16

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-17

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-18

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-19

Tim trông vô cùng bụi phủi và đầy chất chơi trong bộ ảnh mới-20

Theo nld.com.vn


chất chơi

bộ ảnh

Tim