U40 Hiền Thục diện váy xanh điệu đà, khoe đôi chân dài cùng dung mạo trẻ trung 'hack' tuổi

Ở tuổi 38, 'bà mẹ một con' Hiền Thục luôn khiến thiếu nữ mười tám đôi mươi 'phát hờn' trong mỗi lần cho lên sóng những shoot ảnh của chính mình.

Ở tuổi 38, 'bà mẹ một con' Hiền Thục luôn khiến thiếu nữ mười tám đôi mươi 'phát hờn' trong mỗi lần cho lên sóng những shoot ảnh của chính mình.

U40 Hiền Thục diện váy xanh điệu đà, khoe đôi chân dài cùng dung mạo trẻ trung hack tuổi-1

U40 Hiền Thục diện váy xanh điệu đà, khoe đôi chân dài cùng dung mạo trẻ trung hack tuổi-2

U40 Hiền Thục diện váy xanh điệu đà, khoe đôi chân dài trẻ trung 'hack' tuổi

U40 Hiền Thục diện váy xanh điệu đà, khoe đôi chân dài cùng dung mạo trẻ trung hack tuổi-3

U40 Hiền Thục diện váy xanh điệu đà, khoe đôi chân dài cùng dung mạo trẻ trung hack tuổi-4

U40 Hiền Thục diện váy xanh điệu đà, khoe đôi chân dài cùng dung mạo trẻ trung hack tuổi-5
U40 Hiền Thục diện váy xanh điệu đà, khoe đôi chân dài cùng dung mạo trẻ trung hack tuổi-6

Theo Tri Thức Xanh


ca sĩ hiền thục

Hiền Thục