Đại gia Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát chiếm 1/3 đất vàng phố đi bộ Sài Gòn

Bình luận0

Satra là chủ đầu tư Thương xá Tax, Vạn Thịnh Phát trúng thầu khu tứ giác vàng.

Satra là chủ đầu tư Thương xá Tax, Vạn Thịnh Phát trúng thầu khu tứ giác vàng. Những khu đất đắt đỏ nhất nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ thuộc về vài tập đoàn hùng mạnh.

Satra, chủ đầu tư, Thương xá Tax, Vạn Thịnh Phát, khu đất đắt đỏ nhất nước, phố đi bộ Nguyễn Huệ, đại gia Trương Mỹ Lan, đất vàng, gia tộc

Theo Zing

Vạn Thịnh Phát

Trương Mỹ Lan

Bình luận(0)