Nhiều khoản thu nhập của cán bộ, công chức bị bãi bỏ từ 2021

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 25/5/2018, nhiều khoản thu nhập của cán bộ, công chức bị bãi bỏ từ năm 2021.

Xem link gốcẨn link gốc https://vov.vn/kinh-te/nhieu-khoan-thu-nhap-cua-can-bo-cong-chuc-bi-bai-bo-tu-nam-2021-1034005.vov

thu nhập

công chức

Bình luận(0)