Số phận, tiền bạc Lê Hoàng Diệp Thảo và Đặng Lê Nguyên Vũ sau ly hôn

Bình luận0

Tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện của ông Vũ trong việc giao cho bà Thảo sở hữu phần tài sản của ông Vũ tại Công ty Trung Nguyên Singapore.


Đặng Lê Nguyên Vũ

Lê Hoàng Diệp Thảo

Bình luận(0)