Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?

Thứ ba, 12/11/2019 14:31
Từ 1-7-2020 lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng

Từ 1-7-2020 lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng

Dự kiến, từ 1-7-2020, lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Theo quy định của pháp luật, lương cơ sở là mức lương làm căn cứ tính mức đóng cũng như mức hưởng của nhiều chế độ bảo hiểm. Chính vì vậy, tác động của việc tăng lương cơ sở đối với người lao động từ 1-7-2020 khi lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng sẽ không hề nhỏ. Cụ thể:

Tăng mức đóng BHXH, BHYT

Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?-1Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?-2

Tăng mức hưởng các loại trợ cấp, phụ cấp

Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?-3Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?-4Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?-5Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?-6Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?-7Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?-8Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?-9Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?-10

Theo Người Lao Động

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet