Tăng lương từ 1/1/2020 cho một số đối tượng

Bình luận0

Từ 1/1/2020, mức lương tối thiểu vùng mới tăng từ 5,1% đến 5,7% so với quy định hiện hành.

Từ 1/1/2020, mức lương tối thiểu vùng mới tăng từ 5,1% đến 5,7% so với quy định hiện hành.

Tăng lương từ 1/1/2020 cho một số đối tượng-1

Từ 1/1/2020, người lao động được tăng lương nếu có văn bằng chứng chỉ sau

Theo VOV

Xem link gốcẨn link gốc https://vov.vn/kinh-te/tang-luong-tu-112020-cho-mot-so-doi-tuong-991860.vov

mức lương

người lao động

Bình luận(0)