Tăng lương từ 1/7: Hàng loạt trợ cấp cho người lao động tăng theo

Tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,4 triệu đồng/tháng đồng nghĩa với việc hàng loạt trợ cấp, chế độ cho cán bộ, công chức tăng theo.

Tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,4 triệu đồng/tháng đồng nghĩa với việc hàng loạt trợ cấp, chế độ cho cán bộ, công chức tăng theo.

Tăng lương từ 1/7: Hàng loạt trợ cấp cho người lao động tăng theo-1Tăng lương từ 1/7: Hàng loạt trợ cấp cho người lao động tăng theo-2Tăng lương từ 1/7: Hàng loạt trợ cấp cho người lao động tăng theo-3Tăng lương từ 1/7: Hàng loạt trợ cấp cho người lao động tăng theo-4Tăng lương từ 1/7: Hàng loạt trợ cấp cho người lao động tăng theo-5

 

Theo VOV


trợ cấp

tăng lương

người lao động

Bình luận(0)