Nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội

Nắng nóng tại Hà Nội đang vào những ngày đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 50 độ.

Chia sẻ chủ đề: