Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong

Cập nhật liên tục các tin tức mới nhất về sự kiện "Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong" trên tintuconline.com.vn

Tiến sĩ ngân hàng rơi lầu tử vong: 'Vấn đề đáng bàn...'
Bà Thủy cho rằng, vấn đề đáng bàn là việc tại sao bản tường trình của bà Bích với những nghi ngờ bà trình bày lại được lan truyền rộng rãi.