Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sinh (24 mã đề)

Sáng ngày 10/8, các sĩ tử đã bước vào môn thi tổ hợp tự chọn là Khoa học Xã hội và Khoa học Tự nhiên. Thí sinh có thể xem đáp án gợi ý đề thi môn Sinh (24 mã đề) dưới đây.

Sáng ngày 10/8, sĩ tử đã bước vào bài thi môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 vào lúc 9h30. Đề thi gồm 40 câu hỏi, dưới dạng trắc nghiệm khách quan, trong đó các câu ở dạng chọn một mệnh đề hoặc phương án đúng và câu hỏi đếm các mệnh đề đúng. Kiến thức chủ yếu tập trung rơi vào chương trình lớp 12 và nội dung đã được tinh giản của Bộ GD-ĐT.

Dưới đây là đáp án gợi ý của đề thi môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sinh (24 mã đề)-1Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sinh (24 mã đề)-2Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sinh (24 mã đề)-3Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sinh (24 mã đề)-4Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sinh (24 mã đề)-5Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sinh (24 mã đề)-6Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sinh (24 mã đề)-7Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sinh (24 mã đề)-8Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sinh (24 mã đề)-9Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sinh (24 mã đề)-10

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốcẨn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-2020-mon-sinh-24-ma-de-216309

kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020