Hơn 50 địa phương công bố lịch tựu trường năm học mới

Giáo dục 1 giờ trước
Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có 51 địa phương đã công bố kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 với lịch tựu trường cụ thể. Ngày khai giảng ở các địa phương này đều là 5/9.