Cậu bé 6 tuổi học lớp 3, tính nhẩm nhanh như máy tính

Giáo dục 19 giờ trước
Mới 6 tuổi nhưng Lữ Hoài Thương đã học lớp 3. Cậu bé có khả năng tính nhẩm nhanh 'như chớp' và được nhiều giải thưởng quốc tế.