Cách chức Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí nếu...

Bình luận1

Nếu để tập đoàn lỗ, để mất vốn nhà nước hoặc quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, lãnh đạo Petro Vietnam sẽ bị xử lý kỷ luật, cách chức...

Nếu để tập đoàn lỗ, để mất vốn nhà nước hoặc quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, lãnh đạo Petro Vietnam sẽ bị xử lý kỷ luật, cách chức...

Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo nghị định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam). Theo đó, Petro Vietnam sẽ là hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Đối với vị trí Tổng giám đốc Petro Vietnam, Bộ Công Thương sẽ quyết định miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng hoặc thay thế trước thời hạn nếu để Tập đoàn lỗ hai năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu do chủ sở hữu nhà nước giao trong hai năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ, lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được, trừ các trường hợp lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Đặc biệt, đối với vị trí Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Thành viên, TGĐ Petro Vietnam, nếu để tập đoàn lỗ, để mất vốn nhà nước hoặc quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, không đảm bảo tiền lương và các chế độ khác theo quy định cho người lao động trong tập đoàn…nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ không được thưởng, không được nâng lương và bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.
Mục tiêu của của Chính phủ là xây dựng Petro Vietnam thành một tập đoàn kinh tế đa ngành, dẫn đầu trong khối doanh nghiệp nhà nước.
Mục tiêu của Chính phủ là xây dựng Petro Vietnam thành một tập đoàn kinh tế đa ngành, dẫn đầu trong khối doanh nghiệp nhà nước.

Riêng với vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Petro Vietnam, nếu để tập đoàn lỗ hai năm liên tiếp cũng sẽ bị hạ lương hoặc bị cách chức, đồng thời phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Pháp luật.

Nếu Tổng giám đốc Petro Vietnam không nộp đơn mà Hội đồng thành viên không yêu cầu Tổng giám đốc nộp đơn phá sản thì Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên Petro Vietnam sẽ bị miễn nhiệm.

Trường hợp Petro Vietnam thuộc diện tổ chức, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu mà không tiến hành các thủ tục tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu thì Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Petro Vietnam bị miễn nhiệm.

Trước đó, vào tháng 5/2013, Bộ Công thương cũng đã công bố Dự thảo Nghị định mới về tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực VN (EVN). Dự thảo nghị định cũng nêu rõ, Tổng giám đốc EVN sẽ do Bộ Công thương bổ nhiệm.

Bộ Công thương sẽ miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Tổng giám đốc EVN nếu để EVN lỗ hai năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hoặc ở trong tình trạng lỗ, lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được.

Trường hợp để EVN lâm vào tình trạng thua lỗ không giải trình được kể trên thì tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả, không những chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN không chỉ bị kỷ luật, miễn nhiệm mà còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định.

Tuy nhiên, hội đồng thành viên EVN cũng có nhiều quyền lực, nhất là sẽ được quyền thực hiện việc điều chỉnh giá mua bán điện theo thẩm quyền trong khung giá điện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Theo Đất Việt


Bình luận(1)
vậy sao???????????ói sao bị trước giờ được ưu tiên vậy hả????? nói sao bị lỗ hoài vậy. bơm dầu lên bán mà lỗ thì dẹp sớm đị!