Giải mã vòng ba

Bên cạnh niềm hãnh diện, những người sở hữu thân hình "thắt đáy lưng ong" đã có thêm lý do rất đáng ăn mừng.