Mục sở thị mô hình liên kết nâng chất nông sản Việt

Với quy trình 6 bước chặt chẽ cùng hệ thống quản lý chất lượng từ đồng ruộng tới hệ thống phân phối, mô hình liên kết giữa VinEco (Tập đoàn Vingroup) và các hộ sản xuất được kì vọng sẽ nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản Việt.

Với quy trình 6 bước chặt chẽ cùng hệ thống quản lý chất lượng từ đồng ruộng tới hệ thống phân phối, mô hình liên kết giữa VinEco (Tập đoàn Vingroup) và các hộ sản xuất được kì vọng sẽ nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản Việt.

{keywords}

Mới đây, 250 hợp tác xã và hộ sản xuất đầu tiên thuộc các lĩnh vực Rau, Nấm, Gạo, Trái cây đã chính thức ký kết hợp đồng cung ứng nông sản cho Công ty VinEco. VinEco hướng tới sẽ liên kết 1.000 HTX và nông hộ trong thời gian tới. Mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và các hộ sản xuất do VinEco thực hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách cũng như nông dân, người tiêu dùng.

Minh Tuấn

Bình luận