Thế Giới Di Động làm ăn ra sao trước khi đóng 7 cửa hàng điện thoại?

Năm 2018 đánh dấu lần đầu tiên trong 14 năm hoạt động, chuỗi thế giới di động đã đóng cửa 7 cửa hàng bán lẻ điện thoại.

Năm 2018 đánh dấu lần đầu tiên trong 14 năm hoạt động, chuỗi Thegioididong.com đóng cửa 7 cửa hàng bán lẻ điện thoại. Trước đó, chuỗi này có ngày mở 2 cửa hàng.
 

Thế Giới Di Động làm ăn ra sao trước khi đóng 7 cửa hàng điện thoại?

Theo Tri Thức Trực Tuyến


đóng cửa

thế giới di động

cửa hàng