Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Thân năm Tân Sửu 2021

Cùng xem trong năm mới Tân Sửu 2021 này, tuổi Thân chọn người nào xông nhà thì mang lại may mắn nhé

Theo quan niệm của cha ông ta từ ngày xa xưa, chọn người xông đất vào dịp năm mới là việc rất quan trọng. Người xông nhà đầu năm có ảnh hưởng đến vận may của cả gia đình trong năm đó. Vậy, trong năm 2021 này gia chủ tuổi Thân nên chọn tuổi nào xông đất cho hợp và kiêng kỵ nên tránh tuổi nào xông đất nhà mình?

1. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Bính Thân 1956

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Thân năm Tân Sửu 2021-1Tuổi của Gia chủ: Bính Thân
Năm sinh : 1956
Mệnh: Sơn Hạ Hỏa
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Bính Thân năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Bính Thân 1956 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) - 10/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1988 (Tuổi Mậu Thìn – Đại Lâm Mộc) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1968 (Tuổi Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1964 (Tuổi Giáp Thìn – Phú Đăng Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Bính Thân 1956

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Bính Thân khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Đinh Mùi (Sinh năm 1967), Quý Hợi (Sinh năm 1983), Đinh Sửu (Sinh năm 1997), Giáp Dần (Sinh năm 1974), Nhâm Tuất (Sinh năm 1982)

2. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Mậu Thân 1968

Tuổi của Gia chủ: Mậu Thân
Năm sinh : 1968
Mệnh: Đại Dịch Thổ
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Nhâm Thân năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Thân năm Tân Sửu 2021-2

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Vàng Sáp Ong) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 2000 (Tuổi Canh Thìn – Bạch Lạp Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 10 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Mậu Thân 1968

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Mậu Thân khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Nhâm Tuất (Sinh năm 1982), Giáp Dần (Sinh năm 1974), Ất Mão (Sinh năm 1975), Giáp Thân (Sinh năm 1944), Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942)

3. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Canh Thân 1980

Tuổi của Gia chủ: Canh Thân
Năm sinh : 1980
Mệnh: Thạch Lựu Mộc
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Canh Thân năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Canh Thân 1980 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) - 12/12 điểm có 6 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) - 10/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1952 (Tuổi Nhâm Thìn – Trường Lưu Thủy) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 21 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1988 (Tuổi Mậu Thìn – Đại Lâm Mộc) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Canh Thân 1980

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Canh Thân khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Đinh Mùi (Sinh năm 1967), Canh Dần (Sinh năm 1950), Đinh Hợi (Sinh năm 1947), Giáp Dần (Sinh năm 1974), Đinh Sửu (Sinh năm 1997)

4. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Nhâm Thân 1992

Tuổi của Gia chủ: Nhâm Thân
Năm sinh : 1992
Mệnh: Kiếm Phong Kim
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Nhâm Thân năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Thân năm Tân Sửu 2021-3Năm 1960 (Tuổi Canh Tý – Bích Thượng Thổ) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 2000 (Tuổi Canh Thìn – Bạch Lạp Kim) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1984 (Tuổi Giáp Tý – Hải Trung Kim) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1952 (Tuổi Nhâm Thìn – Trường Lưu Thủy) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Nhâm Thân khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Quý Mùi (Sinh năm 2003), Canh Dần (Sinh năm 1950), Kỷ Hợi (Sinh năm 1959), Mậu Tuất (Sinh năm 1958), Quý Sửu (Sinh năm 1973)

 

Theo Vietnamnet

Xem link gốcẨn link gốc https://2sao.vn/chon-tuoi-xong-xong-nha-tet-tan-suu-2021-mang-may-man-phat-tai-n-251026.html

Tuổi Thân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.