Giải mã các ký hiệu và chữ số trên thẻ Bảo hiểm y tế năm 2018

Nhìn vào thẻ BHYT, người dân có thể biết mức hưởng BHYT, nơi sinh sống, bệnh viện đăng ký điều trị...

Nhìn vào thẻ BHYT, người dân có thể biết mức hưởng BHYT, nơi sinh sống, bệnh viện đăng ký điều trị...

giai ma cac ky hieu va chu so tren the bao hiem y te nam 2018 - 1

giai ma cac ky hieu va chu so tren the bao hiem y te nam 2018 - 2

giai ma cac ky hieu va chu so tren the bao hiem y te nam 2018 - 4

Theo Khám phá

bảo hiểm y tế

Thẻ BHYT

Bình luận(0)