Xúc xích - kẻ thù của sức khỏe

Chúng ta chỉ biết rượu bia, caffeine là kẻ thù không đội trời chung của bệnh đau nửa đầu. Theo một nghiên cứu mới, xúc xích cũng là mối nguy hại không kém.

Chúng ta chỉ biết rượu bia, caffeine là kẻ thù không đội trời chung của bệnh đau nửa đầu. Theo một nghiên cứu mới, xúc xích cũng là mối nguy hại không kém.Theo Zing

xúc xích

Bình luận(0)