Bác Hồ: Cập nhật tin tức Bác Hồ mới nhất 24h qua. Đọc tin Bác Hồ trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất Bác Hồ

Cụ bà đưa cơm cho Bác Hồ ở Pác Bó qua đời

06/04/2022
Cụ Hoàng Thị Khìn, người người trực tiếp đưa cơm cho Bác Hồ khi Người hoạt động ở Pác Bó vừa qua đời.