Bác sĩ: Cập nhật tin tức Bác sĩ mới nhất 24h qua. Đọc tin Bác sĩ trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất Bác sĩ

Bệnh viện K sẽ bố trí công việc phù hợp cho bác sĩ bị tấm kính đổ vào người

19/05/2024
Bệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Huỳnh Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.