bưởi Diễn: Cập nhật tin tức bưởi Diễn mới nhất 24h qua. Đọc tin bưởi Diễn trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất bưởi Diễn

Bưởi Diễn đổ bộ Sài thành: 20 triệu/cây, trưng nửa năm chưa rụng quả

06/01/2022
Mọi năm, 30 tháng Chạp là cây bưởi Diễn tại TP.HCM đã bán sạch vườn nhưng năm nay số lượng cây nhập vào Nam sẽ có xu hướng giảm.