câm điếc: Cập nhật tin tức câm điếc mới nhất 24h qua. Đọc tin câm điếc trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất câm điếc

Chị gái vừa đi đẻ về thì một bà cụ chống gậy đến tận nhà đưa cục tiền rồi ra yêu cầu này khiến cả nhà tôi chao đảo

16/08/2020
Bà cụ liền lôi trong túi ra bọc đen đen, là tiền! Bà cụ bảo đây là 200 triệu và số tiền này sẽ thuộc về chị tôi nếu chị ấy chấp nhận thỏa thuận này.