câu hỏi phỏng vấn: Cập nhật tin tức câu hỏi phỏng vấn mới nhất 24h qua. Đọc tin câu hỏi phỏng vấn trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất câu hỏi phỏng vấn

Khổ như sinh viên ngành Y thi vấn đáp: Trả lời gần 30 phút, thi xong ngủ được một giấc vẫn thấy bạn mình đang đợi thi

27/12/2019
Với khối lượng kiến thức gấp nhiều lần các chuyên ngành khác, quả thật sinh viên trường Y học khổ mà thi cũng gian nan chẳng kém.