chương trình giáo dục: Cập nhật tin tức chương trình giáo dục mới nhất 24h qua. Đọc tin chương trình giáo dục trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất chương trình giáo dục

Tích hợp Sử, Địa, Lý, Hoá, Sinh: Giáo viên mơ hồ không biết 'tích' sao cho 'hợp'

20/03/2021
6 tháng nữa bắt đầu triển khai dạy học tích hợp, nhưng nhiều giáo viên vẫn mơ hồ, lo lắng không biết thực hiện sao cho đúng tinh thần chương trình phổ thông mới.