công chức: Cập nhật tin tức công chức mới nhất 24h qua. Đọc tin công chức trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất công chức

Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức và người lao động

28/04/2020
Quy định lộ trình tăng lương từ nay đến 2030 cho cán bộ, công chức, viên chức được nêu tại Nghị quyết 107 NQ-CP về cải cách chính sách tiền lương.