đào Tết: Cập nhật tin tức đào Tết mới nhất 24h qua. Đọc tin đào Tết trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất đào Tết

Dân trồng đào lo ngay ngáy vì đã cận Tết mà đào vẫn còn đỏ rực đầy vườn

08/02/2021
Hôm nay đã là 27 tết nhưng nhiều vườn vẫn còn nguyên những luống đào nở đỏ rực khiến dân trồng đứng ngồi không yên.