đoàn viên: Cập nhật tin tức đoàn viên mới nhất 24h qua. Đọc tin đoàn viên trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất đoàn viên

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn, nhất là ở khu dân cư

23/09/2022
Sáng 23/9, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Công tác cán bộ đoàn khối địa bàn dân cư thành phố Hà Nội - thực trạng và giải pháp”. Đây là hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.