đọc bằng hình vẽ: Cập nhật tin tức đọc bằng hình vẽ mới nhất 24h qua. Đọc tin đọc bằng hình vẽ trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất đọc bằng hình vẽ

300 năm và câu chuyện đánh vần 'tròn, vuông, tam giác'

09/09/2018
Theo GS Hồ Ngọc Đại, Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục là thành tựu 300 năm nghiên cứu về ngữ âm tiếng Việt, được làm giáo trình cho sinh viên ĐH Tổng hợp Lômônôxốp năm 1977.