hộ chiếu: Cập nhật tin tức hộ chiếu mới nhất 24h qua. Đọc tin hộ chiếu trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất hộ chiếu

Bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu từ ngày 1/1

01/01/2023
Ngoài thêm nơi sinh, hộ chiếu được cấp từ ngày 1/1 sẽ tách riêng các nội dung “họ”, “chữ đệm và tên” trên 2 dòng riêng biệt.