Hội Thánh Đức Chúa Trời: Cập nhật tin tức Hội Thánh Đức Chúa Trời mới nhất 24h qua. Đọc tin Hội Thánh Đức Chúa Trời trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất Hội Thánh Đức Chúa Trời

Các 'đấng tiên tri' ăn chơi, hưởng thụ trên tiền dâng lễ của 'thánh đồ'

30/06/2023
Những “đồng tiền xương máu” của các “Thánh đồ” dâng lễ để các “Đấng tiên tri” ăn chơi, hưởng thụ và chi dùng vào hoạt động của tà đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.