sách giáo khoa: Cập nhật tin tức sách giáo khoa mới nhất 24h qua. Đọc tin sách giáo khoa trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất sách giáo khoa

Bộ Giáo dục trả quyền chọn sách giáo khoa cho trường học

04/01/2024
Các trường học sẽ có quyền chọn sách giáo khoa trên cơ sở có từ 1/2 số giáo viên môn học trở lên bỏ phiếu cho sách giáo khoa đó.