tăng lương: Cập nhật tin tức tăng lương mới nhất 24h qua. Đọc tin tăng lương trên trang tintuconline.com.vn

Tin tức mới nhất tăng lương

7 nhóm đối tượng được tăng mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2020

03/04/2020
Nội dung chính sách trên là từ dự thảo Thông tư mà Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến rộng rãi.